Złącza kablowo-licznikowe pomiary półpośrednie

A

ZKLPP01

ZKLPP02

ZKLPP03

ZKLPP04

B

Złącza kablowo-licznikowe pomiary półpośrednie służą
do półpośredniego pomiaru energii elektrycznej przy wykorzystaniu przekładników prądowych sieci trójfazowej 400V. Stosowane są jeżeli w sieci płyną prądy większe od wartości dopuszczalnych dla licznika. W zależności od potrzeb jako zabezpieczenia główne mogą być stosowane rozłączniki bezpiecznikowe lub podstawy bezpiecznikowe.
Złącza występują w wersjach wolnostojącej (z fundamentem) lub do zabudowy (bez fundamentu).