Złącza licznikowe

A

zl1

zl2

zl3

zl4

zl5

B

Złącza licznikowe wyposażone są w tablicę licznikową, miejsce na zabezpieczenia przedlicznikowe oraz listwę odejściową. Przystosowane są do montażu liczników jedno
lub trójfazowych. W zależności od potrzeb wykonujemy złącza według dostarczonej dokumentacji i uzgodnień z odbiorcą.