Baterie kondensatorów

A

bk2

bk1

B

Baterie kondensatorów służą do automatycznej kompensacji mocy biernej w sieciach trójfazowych. Dostosowywane są do potrzeb klienta. U odbiorców gdzie występuje duża asymetria obciążenia faz proponujemy asymetryczne baterie kondensatorów które składają się z jednofazowych kondensatorów oraz regulatorów mocy biernej z pomiarem
i regulacją na każdej fazie.