Rozdzielnie budowlane

A

rb1

rb2

rb3

rb4

rb5

rb6

rb7

rb8

rb9

B

Rozdzielnie budowlane występują w wersjach bez lub
z pomiarem (w przypadku zapotrzebowania większej mocy możliwość zastosowania układu półpośredniego). Gniazda wtykowe montowane są w środku lub na zewnątrz rozdzielni. Możliwość zastosowania  wersji: na stojaku, na fundamencie lub natynkowej (wiszącej). W zależności od potrzeb wykonujemy rozdzielnie według dostarczonej dokumentacji
i uzgodnień z odbiorcą.